--

Eigenschap:Statement

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
ToelichtingVgl Stelling
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:Pagina's die de eigenschap “Statement” gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25) (volgende 25)

A

Administratie koppelvlakken +Koppelvlakken worden expliciet gedocumenteerd en geregistreerd in een centrale administratie
Alleen presentatielogica in portaal +Portalen bevatten alleen presentatielogica
Archiefwaardige documenten +Archiefwaardige (versies van) documenten worden opgeslagen in het record management systeem
Asynchrone communicatie +Asynchronone communicatie heeft de voorkeur
Attribuutgebaseerde toegang +Attribuutgebaseerde toegang tot applicaties wordt ondersteund
Authenticatie eindgebruikers +Authenticatie vindt plaats op het niveau van eindgebruikers, in de gehele keten
Automatisering beheer +Het beheer van de IT-infrastructuur is zoveel mogelijk geautomatiseerd
Automatisering gegevensuitwisseling +Gegevensuitwisselingen die frequent of in grote aantallen plaats vinden worden geautomatiseerd
Automatisering van routine +Routinematige taken worden geautomatiseerd

B

Bedrijfsgedreven verandering +Veranderingen in IT systemen worden alleen aangebracht als gevolg van eisen uit de bedrijfsvoering
Beheer van bedrijfsregels +Bedrijfsregels die complex en/of aan veel verandering onderhevig zijn worden expliciet beheerd door bedrijfsregelbeheer services
Beheren uiterlijk portaal +Het uiterlijk van de portaalomgeving wordt op één plaats beheerd
Behoeftegedreven procesondersteuning +Procesondersteuning is afgestemd op behoeften van gebruikers
Berichtmanipulatie +Berichten worden niet handmatig aangemaakt, gewijzigd of verwijderd buiten de bronapplicatie
Best of suite +IT systemen worden geselecteerd op basis van een best-of-suite aanpak
Betekenisvolle gegevens +De gegevens die worden beheerd door een applicatie zijn functioneel betekenisvol
Betrouwbaarheid wijzigingen +Mutaties worden betrouwbaar gecommuniceerd
Beveiliging bij bron +Gegevens worden bij de bron beveiligd
Beveiliging dicht bij bron +Gegevens worden dicht bij de bron beveiligd
Beveiliging gevoelige gegevens +Gevoelige gegevens worden veilig uitgewisseld
Bewezen oplossingen +Er wordt gebruik gemaakt van bewezen oplossingen
Bron bepaalt toegang +De autorisaties van de bronapplicatie zijn leidend
Business as usual +Primare bedrijfsprocessen worden niet verstoord door de implementatie van veranderingen

C

Canonical gegevensmodel +Gegevens die worden uitgewisseld conformeren aan het canonical gegevensmodel
Canonical gegevensmodel applicatie-onafhankelijk +Het canonical datamodel is applicatie-onafhankelijk
(vorige 25) (volgende 25)

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links