--

Eigenschap:Beschrijving

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
ToelichtingGeef een uitleg van de betekenis van het onderwerp. NB. U kunt tekstopmaakfuncties gebruiken voor bijvoorbeeld vetgedrukte tekst. Voor een handleiding van opmaakfuncties in MediaWiki, zie http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:Pagina's die de eigenschap “Beschrijving” gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25) (volgende 25)

A

A-Select +Een voorziening voor het authenticeren van gebruikers.
Aanbesteding +Een inkooptraject om te komen tot een juridisch en commercieel contract met een leverancier.
Aanwezigheid en toegangscontrolesysteem +Een systeem dat in staat is personen te herkennen, te bepalen of deze persoon toegang heeft tot de locatie en toegang te verlenen.
Activum +Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren.
Adres +Een locatie van een natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon.
Afsprakensysteem +Een systeem waarin afspraken tussen mensen of organisaties kan worden geregeld.
Anti-spywaresoftware +Software die helpt bij het detecteren en verwijderen van spyware.
Apache Directory Server +Een Java-gebaseerde directory server.
Apparaatbeveiliging +Het beveiligen van toegang tot apparatuur, bijvoorbeeld door specifieke invoermedia softwarematig of hardwarematig af te schermen.
Apparaatbeveiligingssysteem +Een systeem dat de toegang tot een apparaat logisch (via authenticatie) of fysiek afschermt.
Applicatieprofiler +Een tool dat helpt bij het analyseren van het gedrag van computerprogrammatuur.
Applicatieprofiling +Het analyseren van een computerprogramma om het gedrag ervan beter te begrijpen en op basis waarvan het kan worden geoptimaliseerd.
Applicatieserver +Ondersteunt het uitvoeren van softwarecomponenten op een transactionele, veilige en schaalbare wijze.
Applicatievirtualisatie +Het ontsluiten van een applicatie die op een server wordt beheerd.
Applicatievirtualisatieplatform +Ondersteunt het virtualiseren van applicaties
Architectuur +De fundamentele organisatie van een systeem belichaamd in zijn componenten, hun onderlinge relaties en met de omgeving, en de principes die richting geven aan zijn ontwerp en evolutie.
Architectuurbeheersysteem +Een systeem die het beheren van de enterprise-architectuur en de daaraan ten grondslag liggende doelstellingen en beleidsuitgangspunten ondersteunt.
Architectuurmodelleertool +Een tool die helpt bij het modelleren van de enterprise-architectuur.
Archivering +Opslag die niet meer gewijzigd kan worden en lange tijd bewaard moet worden
Artikel +Een fysiek goed dat is beschreven als product, dat is gefabriceerd van materiaal en dat in voorraad kan worden genomen.
Asset en configuratiebeheer +Het beheren van meta-informatie over IT objecten, zowel hardware als software.
Audiovisueel +Het verzenden of ontvangen van beeld en/of geluid.
Audit +Het vastleggen van handelingen van gebruikers voor beveiligingsdoeleinden.
Authenticatieproxy +Een reverse proxy die verzoeken authenticeert.
Autorisatieaanvraag +Het aanvragen van een (aanvullende) autorisatie en het goed/afkeuren van aanvragen voor autorisaties.
(vorige 25) (volgende 25)

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links