--

Drijfveer

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 extensies
IcoonDrijfveer.png
DefinitieEen drijfveer is iets dat in in een organisatie veranderingen teweegbrengt, motiveert en drijft.
Primaire categorieDrijfveren
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Rationale-elementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
DrijfveerBelemmertDrijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Waarde
DrijfveerBestaat uitDrijfveer
DrijfveerBevordertDrijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Waarde
DrijfveerBeïnvloedtDrijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Waarde
DrijfveerGroepeertDrijfveer
DrijfveerIs gerelateerd aanBelanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil, Bedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Knooppunt
DrijfveerSpecialiseertDrijfveer


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseBelemmertDrijfveer
AnalyseBevordertDrijfveer
AnalyseBeïnvloedtDrijfveer
AnalyseIs gerelateerd aanDrijfveer
ApparaatIs gerelateerd aanDrijfveer
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanDrijfveer
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanDrijfveer
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanDrijfveer
ArtefactIs gerelateerd aanDrijfveer
BedrijfsactorIs gerelateerd aanDrijfveer
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanDrijfveer
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanDrijfveer
BedrijfsrolIs gerelateerd aanDrijfveer
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanDrijfveer
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanDrijfveer
BelanghebbendeIs gerelateerd aanDrijfveer
BeperkingBelemmertDrijfveer
BeperkingBevordertDrijfveer
BeperkingBeïnvloedtDrijfveer
BeperkingIs gerelateerd aanDrijfveer
BetekenisIs gerelateerd aanDrijfveer
CommunicatiepadIs gerelateerd aanDrijfveer
DoelBelemmertDrijfveer
DoelBevordertDrijfveer
DoelBeïnvloedtDrijfveer
DoelIs gerelateerd aanDrijfveer
EisBelemmertDrijfveer
EisBevordertDrijfveer
EisBeïnvloedtDrijfveer
EisIs gerelateerd aanDrijfveer
GegevensobjectIs gerelateerd aanDrijfveer
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanDrijfveer
KnooppuntIs gerelateerd aanDrijfveer
LocatieIs gerelateerd aanDrijfveer
NetwerkIs gerelateerd aanDrijfveer
NodeIs gerelateerd aanDrijfveer
PlateauIs gerelateerd aanDrijfveer
PrincipeBelemmertDrijfveer
PrincipeBevordertDrijfveer
PrincipeBeïnvloedtDrijfveer
PrincipeIs gerelateerd aanDrijfveer
ProductIs gerelateerd aanDrijfveer
RepresentatieIs gerelateerd aanDrijfveer
VerschilIs gerelateerd aanDrijfveer
WaardeIs gerelateerd aanDrijfveer
WerkpakketIs gerelateerd aanDrijfveer


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Drijfveer te maken, vul de naam in en klik op de button:


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)


Uit ArchiMate:"Drivers may be internal, in which case they are usually associated with a stakeholder. Examples of internal drivers (or “concerns”) are “Customer satisfaction”, “Compliance to legislation”, and “Profitability”. Drivers of change may also be external; e.g., economic changes or changing legislation. The name of a driver should preferably be a noun."

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links