--

Doel

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 extensies
IcoonDoel.png
DefinitieEen doel is een door een belanghebbende gewenste eindsituatie.
Primaire categorieDoelen
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Rationale-elementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
DoelBelemmertDrijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Waarde
DoelBestaat uitDoel
DoelBevordertDrijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Waarde
DoelBeïnvloedtDrijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Waarde
DoelGroepeertDoel
DoelIs gerelateerd aanBelanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil, Bedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Knooppunt
DoelSpecialiseertDoel


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseBelemmertDoel
AnalyseBevordertDoel
AnalyseBeïnvloedtDoel
AnalyseIs gerelateerd aanDoel
ApparaatIs gerelateerd aanDoel
ApparaatRealiseertDoel
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanDoel
Applicatie-interactieRealiseertDoel
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanDoel
ApplicatiefunctieRealiseertDoel
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanDoel
ApplicatiesamenwerkingRealiseertDoel
ArtefactIs gerelateerd aanDoel
ArtefactRealiseertDoel
BedrijfsactorIs gerelateerd aanDoel
BedrijfsactorRealiseertDoel
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanDoel
BedrijfsgebeurtenisRealiseertDoel
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanDoel
BedrijfsinteractieRealiseertDoel
BedrijfsrolIs gerelateerd aanDoel
BedrijfsrolRealiseertDoel
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanDoel
BedrijfssamenwerkingRealiseertDoel
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanDoel
BedrijfsserviceRealiseertDoel
BelanghebbendeIs gerelateerd aanDoel
BeperkingBelemmertDoel
BeperkingBevordertDoel
BeperkingBeïnvloedtDoel
BeperkingIs gerelateerd aanDoel
BeperkingRealiseertDoel
BetekenisIs gerelateerd aanDoel
BetekenisRealiseertDoel
CommunicatiepadIs gerelateerd aanDoel
CommunicatiepadRealiseertDoel
DrijfveerBelemmertDoel
DrijfveerBevordertDoel
DrijfveerBeïnvloedtDoel
DrijfveerIs gerelateerd aanDoel
EisBelemmertDoel
EisBevordertDoel
EisBeïnvloedtDoel
EisIs gerelateerd aanDoel
EisRealiseertDoel
GegevensobjectIs gerelateerd aanDoel
GegevensobjectRealiseertDoel
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanDoel
InfrastructuurfunctieRealiseertDoel
KnooppuntIs gerelateerd aanDoel
KnooppuntRealiseertDoel
LocatieIs gerelateerd aanDoel
NetwerkIs gerelateerd aanDoel
NetwerkRealiseertDoel
NodeIs gerelateerd aanDoel
NodeRealiseertDoel
PlateauGroepeertDoel
PlateauIs gerelateerd aanDoel
PlateauRealiseertDoel
PrincipeBelemmertDoel
PrincipeBevordertDoel
PrincipeBeïnvloedtDoel
PrincipeIs gerelateerd aanDoel
PrincipeRealiseertDoel
ProductIs gerelateerd aanDoel
ProductRealiseertDoel
RepresentatieIs gerelateerd aanDoel
RepresentatieRealiseertDoel
VerschilIs gerelateerd aanDoel
WaardeIs gerelateerd aanDoel
WerkpakketIs gerelateerd aanDoel
WerkpakketRealiseertDoel


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Doel te maken, vul de naam in en klik op de button:


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)


Uit ArchiMate:"In principle, an end can represent anything a stakeholder may desire, such as a state of affairs, or a produced value. Examples of goals are: to increase profit, to reduce waiting times at the helpdesk, or to introduce on-line portfolio management.

Goals are generally expressed using qualitative words; e.g., 'increase', 'improve', or 'easier'. Goals can also be decomposed; e.g., 'increase profit' can be decomposed into the goals 'reduce cost' and 'increase sales'. However, it is also very common to associate concrete objectives with goals, which can be used to describe both the quantitative and time-related measures which are essential to describe the desired state, and when it should be achieved."

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links