Definiëren architectuurdoelen en KPI’s

Onderstaande figuur toont een overzicht van het proces:
Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
   


Om de architectuur te kunnen aansturen is het belangrijk heldere doelen te stellen. Dit begint bij het analyseren van de organisatiestrategie. De te stellen doelen voor de architectuur moeten daarbij aansluiten.

Wanneer de doelen helder ("smart") geformuleerd zijn, kan gezocht worden naar concrete key performance indicators waarmee geëvalueerd kan worden in hoeverre de architectuurwerkzaamheden bijdragen aan de doelen. Het benoemen van KPI's alleen is niet genoeg; ook moet per KPI bepaald worden hoe en wat gemeten moet worden.

De laatste stap in het proces is het formeel vaststellen van de doelen en KPI's door de architectuurboard. Daarmee verkrijgt de architectuurmanager het mandaat om op de doelen te sturen.


Terug naar Inleiding architectuurbesturing RA of Architectuurprocessen.

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links