--

Communicatiepad

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonCommunicatiepad.png
DefinitieEen communicatiepad is een verbinding tussen twee of meer nodes waarlangs gegevens uitgewisseld kunnen worden.
Primaire categorieCommunicatiepaden
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Technologielaag, Categorie:Structuurelementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
CommunicatiepadBestaat uitCommunicatiepad
CommunicatiepadGroepeertCommunicatiepad
CommunicatiepadIs gerelateerd aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Belanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil
CommunicatiepadRealiseertDoel, Eis, Principe, Beperking
CommunicatiepadSpecialiseertCommunicatiepad


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanCommunicatiepad
ApparaatIs gerelateerd aanCommunicatiepad
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanCommunicatiepad
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanCommunicatiepad
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanCommunicatiepad
ArtefactIs gerelateerd aanCommunicatiepad
BedrijfsactorIs gerelateerd aanCommunicatiepad
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanCommunicatiepad
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanCommunicatiepad
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanCommunicatiepad
BedrijfsrolIs gerelateerd aanCommunicatiepad
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanCommunicatiepad
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanCommunicatiepad
BelanghebbendeIs gerelateerd aanCommunicatiepad
BeperkingIs gerelateerd aanCommunicatiepad
BetekenisIs gerelateerd aanCommunicatiepad
DoelIs gerelateerd aanCommunicatiepad
DrijfveerIs gerelateerd aanCommunicatiepad
EisIs gerelateerd aanCommunicatiepad
GegevensobjectIs gerelateerd aanCommunicatiepad
InfrastructuurfunctieBestaat uitCommunicatiepad
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanCommunicatiepad
LocatieIs gerelateerd aanCommunicatiepad
LocatieIs toegewezen aanCommunicatiepad
NetwerkIs gerelateerd aanCommunicatiepad
NetwerkRealiseertCommunicatiepad
NodeIs gerelateerd aanCommunicatiepad
PlateauGroepeertCommunicatiepad
PlateauIs gerelateerd aanCommunicatiepad
PrincipeIs gerelateerd aanCommunicatiepad
ProductIs gerelateerd aanCommunicatiepad
RepresentatieIs gerelateerd aanCommunicatiepad
VerschilIs gerelateerd aanCommunicatiepad
WaardeIs gerelateerd aanCommunicatiepad
WerkpakketIs gerelateerd aanCommunicatiepad
WerkpakketRealiseertCommunicatiepad


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Communicatiepad te maken, vul de naam in en klik op de button:


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)
Uit ArchiMate:"A communication path is used to model the logical communication relations between nodes. It is realized by one or more networks, which represent the physical communication links. The communication properties (e.g., bandwidth, latency) of a communication path are usually aggregated from these underlying networks.

A communication path connects two or more nodes. A communication path is realized by one or more networks. A communication path is atomic."


XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links