--

Betekenis

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonBetekenis.png
DefinitieEen betekenis is de kennis of expertise die, in een bepaalde situatie, aanwezig is in een bedrijfsobject of in de representatie daarvan.
Primaire categorieBetekenissen
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Bedrijfslaag, Categorie:Informatie-elementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
BetekenisBestaat uitBetekenis
BetekenisGroepeertBetekenis
BetekenisIs gerelateerd aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Belanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil
BetekenisRealiseertDoel, Eis, Principe, Beperking
BetekenisSpecialiseertBetekenis


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanBetekenis
ApparaatIs gerelateerd aanBetekenis
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanBetekenis
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanBetekenis
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanBetekenis
ArtefactIs gerelateerd aanBetekenis
BedrijfsactorIs gerelateerd aanBetekenis
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanBetekenis
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanBetekenis
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanBetekenis
BedrijfsrolIs gerelateerd aanBetekenis
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanBetekenis
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanBetekenis
BelanghebbendeIs gerelateerd aanBetekenis
BeperkingIs gerelateerd aanBetekenis
CommunicatiepadIs gerelateerd aanBetekenis
DoelIs gerelateerd aanBetekenis
DrijfveerIs gerelateerd aanBetekenis
EisIs gerelateerd aanBetekenis
GegevensobjectIs gerelateerd aanBetekenis
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanBetekenis
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanBetekenis
LocatieIs gerelateerd aanBetekenis
NetwerkIs gerelateerd aanBetekenis
NodeIs gerelateerd aanBetekenis
PlateauGroepeertBetekenis
PlateauIs gerelateerd aanBetekenis
PrincipeIs gerelateerd aanBetekenis
ProductIs gerelateerd aanBetekenis
RepresentatieIs gerelateerd aanBetekenis
VerschilIs gerelateerd aanBetekenis
WaardeIs gerelateerd aanBetekenis
WerkpakketIs gerelateerd aanBetekenis
WerkpakketRealiseertBetekenis


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Betekenis te maken, vul de naam in en klik op de button:


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)
Uit ArchiMate:"A meaning is the information-related counterpart of a value: it represents the intention of a business object or representation (for example, a document, message; the representations related to a business object). It is a description that expresses the intent of a representation; i.e., how it informs the external user.

It is possible that different users view the informative functionality of a business object or representation differently. For example, what may be a 'registration confirmation” for a client could be a “client mutation” for a CRM department (assuming for the sake of argument that it is modeled as an external user). Also, various different representations may carry essentially the same meaning. For example, various different documents (a web document, a filled-in paper form, a “client contact” report from the call center) may essentially carry the same meaning.

A meaning can be associated with a representation that carries this meaning. The name of a meaning should preferably be a noun or noun phrase."


XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links