--

Beperking

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 extensies
IcoonBeperking.png
DefinitieEen beperking is een restrictie aan de wijze waarop een systeem gerealiseerd wordt.
Primaire categorieBeperkingen
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Rationale-elementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
BeperkingBelemmertDrijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking
BeperkingBestaat uitEis, Beperking
BeperkingBevordertDrijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking
BeperkingBeïnvloedtDrijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking
BeperkingGroepeertEis, Beperking
BeperkingIs gerelateerd aanBelanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil, Bedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Knooppunt
BeperkingRealiseertDoel, Principe
BeperkingSpecialiseertEis, Beperking


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseBelemmertBeperking
AnalyseBevordertBeperking
AnalyseBeïnvloedtBeperking
AnalyseIs gerelateerd aanBeperking
ApparaatIs gerelateerd aanBeperking
ApparaatRealiseertBeperking
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanBeperking
Applicatie-interactieRealiseertBeperking
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanBeperking
ApplicatiefunctieRealiseertBeperking
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanBeperking
ApplicatiesamenwerkingRealiseertBeperking
ArtefactIs gerelateerd aanBeperking
ArtefactRealiseertBeperking
BedrijfsactorIs gerelateerd aanBeperking
BedrijfsactorRealiseertBeperking
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanBeperking
BedrijfsgebeurtenisRealiseertBeperking
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanBeperking
BedrijfsinteractieRealiseertBeperking
BedrijfsrolIs gerelateerd aanBeperking
BedrijfsrolRealiseertBeperking
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanBeperking
BedrijfssamenwerkingRealiseertBeperking
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanBeperking
BedrijfsserviceRealiseertBeperking
BelanghebbendeIs gerelateerd aanBeperking
BetekenisIs gerelateerd aanBeperking
BetekenisRealiseertBeperking
CommunicatiepadIs gerelateerd aanBeperking
CommunicatiepadRealiseertBeperking
DoelBelemmertBeperking
DoelBevordertBeperking
DoelBeïnvloedtBeperking
DoelIs gerelateerd aanBeperking
DrijfveerBelemmertBeperking
DrijfveerBevordertBeperking
DrijfveerBeïnvloedtBeperking
DrijfveerIs gerelateerd aanBeperking
EisBelemmertBeperking
EisBestaat uitBeperking
EisBevordertBeperking
EisBeïnvloedtBeperking
EisGroepeertBeperking
EisIs gerelateerd aanBeperking
EisSpecialiseertBeperking
GegevensobjectIs gerelateerd aanBeperking
GegevensobjectRealiseertBeperking
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanBeperking
InfrastructuurfunctieRealiseertBeperking
KnooppuntIs gerelateerd aanBeperking
KnooppuntRealiseertBeperking
LocatieIs gerelateerd aanBeperking
NetwerkIs gerelateerd aanBeperking
NetwerkRealiseertBeperking
NodeIs gerelateerd aanBeperking
NodeRealiseertBeperking
PlateauGroepeertBeperking
PlateauIs gerelateerd aanBeperking
PlateauRealiseertBeperking
PrincipeBelemmertBeperking
PrincipeBevordertBeperking
PrincipeBeïnvloedtBeperking
PrincipeIs gerelateerd aanBeperking
ProductIs gerelateerd aanBeperking
ProductRealiseertBeperking
RepresentatieIs gerelateerd aanBeperking
RepresentatieRealiseertBeperking
VerschilIs gerelateerd aanBeperking
WaardeIs gerelateerd aanBeperking
WerkpakketIs gerelateerd aanBeperking
WerkpakketRealiseertBeperking


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Beperking te maken, vul de naam in en klik op de button:


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)


Uit ArchiMate:"In contrast to a requirement, a constraint does not prescribe some intended functionality of the system to be realized, but imposes a restriction on the way in which the system may be realized. This may be a restriction on the implementation of the system (e.g., specific technology that is to be used), or a restriction on the implementation process (e.g., time or budget constraints)."

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links