--

Belanghebbende

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 extensies
IcoonBelanghebbende.png
DefinitieEen belanghebbende is de rol van een individu, team of organisatie (of groepen daarvan) die zijn/hun belangen met betrekking tot het een of ander representeert.
Primaire categorieBelanghebbenden
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Rationale-elementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
BelanghebbendeBestaat uitBelanghebbende
BelanghebbendeGroepeertBelanghebbende
BelanghebbendeIs gerelateerd aanBelanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil, Bedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Knooppunt
BelanghebbendeSpecialiseertBelanghebbende


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanBelanghebbende
ApparaatIs gerelateerd aanBelanghebbende
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanBelanghebbende
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanBelanghebbende
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanBelanghebbende
ArtefactIs gerelateerd aanBelanghebbende
BedrijfsactorIs gerelateerd aanBelanghebbende
BedrijfsactorIs toegewezen aanBelanghebbende
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanBelanghebbende
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanBelanghebbende
BedrijfsrolIs gerelateerd aanBelanghebbende
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanBelanghebbende
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanBelanghebbende
BeperkingIs gerelateerd aanBelanghebbende
BetekenisIs gerelateerd aanBelanghebbende
CommunicatiepadIs gerelateerd aanBelanghebbende
DoelIs gerelateerd aanBelanghebbende
DrijfveerIs gerelateerd aanBelanghebbende
EisIs gerelateerd aanBelanghebbende
GegevensobjectIs gerelateerd aanBelanghebbende
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanBelanghebbende
KnooppuntIs gerelateerd aanBelanghebbende
LocatieIs gerelateerd aanBelanghebbende
LocatieIs toegewezen aanBelanghebbende
NetwerkIs gerelateerd aanBelanghebbende
NodeIs gerelateerd aanBelanghebbende
PlateauIs gerelateerd aanBelanghebbende
PrincipeIs gerelateerd aanBelanghebbende
ProductIs gerelateerd aanBelanghebbende
RepresentatieIs gerelateerd aanBelanghebbende
VerschilIs gerelateerd aanBelanghebbende
WaardeIs gerelateerd aanBelanghebbende
WerkpakketIs gerelateerd aanBelanghebbende


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Belanghebbende te maken, vul de naam in en klik op de button:


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)
Uit ArchiMate:"A stakeholder has one or more interests in, or concerns about, the organization and its enterprise architecture. In order to direct efforts to these interests and concerns, stakeholders change, set, and emphasize goals. Examples of stakeholders are the CEO, the board of directors, shareholders, customers, business, and application architects, but also legislative authorities. The name of a stakeholder should preferably be a noun."

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links