--

Bedrijfsservice

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonBedrijfsservice.png
DefinitieEen bedrijfsservice is een dienst die voorziet in de behoefte van een klant binnen of buiten de organisatie.
Primaire categorieBedrijfsservices
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Bedrijfslaag, Categorie:Gedragselementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
BedrijfsserviceBenadertBedrijfsobject, Inkoopcontract
BedrijfsserviceBestaat uitBedrijfsservice
BedrijfsserviceGroepeertBedrijfsservice
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Belanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil
BedrijfsserviceLeidt totBedrijfsservice, Knooppunt
BedrijfsserviceRealiseertDoel, Eis, Principe, Beperking
BedrijfsserviceSpecialiseertBedrijfsservice
BedrijfsserviceVerstuurt aanBedrijfsservice, Knooppunt
BedrijfsserviceWordt gebruikt doorBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsservice


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanBedrijfsservice
ApparaatIs gerelateerd aanBedrijfsservice
ApparaatRealiseertBedrijfsservice
ApparaatWordt gebruikt doorBedrijfsservice
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanBedrijfsservice
Applicatie-interactieWordt gebruikt doorBedrijfsservice
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanBedrijfsservice
ApplicatiefunctieWordt gebruikt doorBedrijfsservice
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanBedrijfsservice
ApplicatiesamenwerkingIs toegewezen aanBedrijfsservice
ApplicatiesamenwerkingRealiseertBedrijfsservice
ApplicatiesamenwerkingWordt gebruikt doorBedrijfsservice
ArtefactIs gerelateerd aanBedrijfsservice
ArtefactRealiseertBedrijfsservice
ArtefactWordt gebruikt doorBedrijfsservice
BedrijfsactorIs gerelateerd aanBedrijfsservice
BedrijfsactorIs toegewezen aanBedrijfsservice
BedrijfsactorRealiseertBedrijfsservice
BedrijfsactorWordt gebruikt doorBedrijfsservice
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanBedrijfsservice
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanBedrijfsservice
BedrijfsinteractieRealiseertBedrijfsservice
BedrijfsinteractieWordt gebruikt doorBedrijfsservice
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanBedrijfsservice
BedrijfsinterfaceIs toegewezen aanBedrijfsservice
BedrijfsinterfaceWordt gebruikt doorBedrijfsservice
BedrijfsrolIs gerelateerd aanBedrijfsservice
BedrijfsrolIs toegewezen aanBedrijfsservice
BedrijfsrolRealiseertBedrijfsservice
BedrijfsrolWordt gebruikt doorBedrijfsservice
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanBedrijfsservice
BedrijfssamenwerkingIs toegewezen aanBedrijfsservice
BedrijfssamenwerkingRealiseertBedrijfsservice
BedrijfssamenwerkingWordt gebruikt doorBedrijfsservice
BelanghebbendeIs gerelateerd aanBedrijfsservice
BeperkingIs gerelateerd aanBedrijfsservice
BetekenisIs gerelateerd aanBedrijfsservice
CommunicatiepadIs gerelateerd aanBedrijfsservice
DoelIs gerelateerd aanBedrijfsservice
DrijfveerIs gerelateerd aanBedrijfsservice
EisIs gerelateerd aanBedrijfsservice
GegevensobjectIs gerelateerd aanBedrijfsservice
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanBedrijfsservice
InfrastructuurfunctieRealiseertBedrijfsservice
InfrastructuurfunctieWordt gebruikt doorBedrijfsservice
InfrastructuurinterfaceBenadertBedrijfsservice
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanBedrijfsservice
InfrastructuurinterfaceWordt gebruikt doorBedrijfsservice
KnooppuntLeidt totBedrijfsservice
KnooppuntVerstuurt aanBedrijfsservice
LocatieIs gerelateerd aanBedrijfsservice
LocatieIs toegewezen aanBedrijfsservice
NetwerkIs gerelateerd aanBedrijfsservice
NodeIs gerelateerd aanBedrijfsservice
NodeRealiseertBedrijfsservice
NodeWordt gebruikt doorBedrijfsservice
PlateauGroepeertBedrijfsservice
PlateauIs gerelateerd aanBedrijfsservice
PrincipeIs gerelateerd aanBedrijfsservice
ProductGroepeertBedrijfsservice
ProductIs gerelateerd aanBedrijfsservice
ProductWordt gebruikt doorBedrijfsservice
RepresentatieIs gerelateerd aanBedrijfsservice
VerschilIs gerelateerd aanBedrijfsservice
WaardeIs gerelateerd aanBedrijfsservice
WerkpakketIs gerelateerd aanBedrijfsservice
WerkpakketRealiseertBedrijfsservice


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Bedrijfsservice te maken, vul de naam in en klik op de button:


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)


Uit ArchiMate:"A business service exposes the functionality of business roles or collaborations to their environment. This functionality is accessed through one or more business interfaces. A business service is realized by one or more business processes, business functions, or business interactions that are performed by the business roles or business collaborations, respectively. It may access business objects.

A business service should provide a unit of functionality that is meaningful from the point of view of the environment. It has a purpose, which states this utility. The environment includes the (behavior of) users from outside as well as inside the organization. Business services can be external, customer-facing services (e.g., a travel insurance service) or internal support services (e.g., a resource management service).

A business service is associated with a value. A business service may be used by a business process, business function, or business interaction. A business process, business function, or business interaction may realize a business service. A business interface or application interface may be assigned to a business service. A business service may access business objects. The name of a business service should preferably be a verb ending with '?ing'; e.g., 'transaction processing'. Also, a name explicitly containing the word 'service' may be used."


XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links