--

Bedrijfssamenwerking

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonBedrijfssamenwerking.png
DefinitieEen bedrijfssamenwerking is het (tijdelijke) verband van twee of meer bedrijfsrollen die samenwerken om gezamenlijk specifiek collectief gedrag te vertonen.
Primaire categorieBedrijfssamenwerkingen
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Bedrijfslaag, Categorie:Structuurelementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
BedrijfssamenwerkingBenadertBedrijfsobject, Inkoopcontract
BedrijfssamenwerkingBestaat uitBedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface
BedrijfssamenwerkingGroepeertBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Belanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil
BedrijfssamenwerkingIs toegewezen aanBedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsservice
BedrijfssamenwerkingLeidt totBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsgebeurtenis, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Knooppunt
BedrijfssamenwerkingRealiseertBedrijfsservice, Doel, Eis, Principe, Beperking
BedrijfssamenwerkingSpecialiseertBedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking
BedrijfssamenwerkingVerstuurt aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsfunctie, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Knooppunt
BedrijfssamenwerkingWordt gebruikt doorBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsservice


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
ApparaatIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
ApparaatWordt gebruikt doorBedrijfssamenwerking
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
Applicatie-interactieWordt gebruikt doorBedrijfssamenwerking
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
ApplicatiefunctieWordt gebruikt doorBedrijfssamenwerking
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
ApplicatiesamenwerkingLeidt totBedrijfssamenwerking
ApplicatiesamenwerkingVerstuurt aanBedrijfssamenwerking
ApplicatiesamenwerkingWordt gebruikt doorBedrijfssamenwerking
ArtefactIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
ArtefactWordt gebruikt doorBedrijfssamenwerking
BedrijfsactorIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
BedrijfsactorIs toegewezen aanBedrijfssamenwerking
BedrijfsactorLeidt totBedrijfssamenwerking
BedrijfsactorVerstuurt aanBedrijfssamenwerking
BedrijfsactorWordt gebruikt doorBedrijfssamenwerking
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
BedrijfsgebeurtenisLeidt totBedrijfssamenwerking
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
BedrijfsinteractieLeidt totBedrijfssamenwerking
BedrijfsinteractieVerstuurt aanBedrijfssamenwerking
BedrijfsinteractieWordt gebruikt doorBedrijfssamenwerking
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
BedrijfsinterfaceLeidt totBedrijfssamenwerking
BedrijfsinterfaceVerstuurt aanBedrijfssamenwerking
BedrijfsinterfaceWordt gebruikt doorBedrijfssamenwerking
BedrijfsrolBestaat uitBedrijfssamenwerking
BedrijfsrolGroepeertBedrijfssamenwerking
BedrijfsrolIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
BedrijfsrolLeidt totBedrijfssamenwerking
BedrijfsrolSpecialiseertBedrijfssamenwerking
BedrijfsrolVerstuurt aanBedrijfssamenwerking
BedrijfsrolWordt gebruikt doorBedrijfssamenwerking
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
BedrijfsserviceWordt gebruikt doorBedrijfssamenwerking
BelanghebbendeIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
BeperkingIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
BetekenisIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
CommunicatiepadIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
DoelIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
DrijfveerIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
EisIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
GegevensobjectIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
InfrastructuurfunctieWordt gebruikt doorBedrijfssamenwerking
InfrastructuurinterfaceBenadertBedrijfssamenwerking
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
InfrastructuurinterfaceWordt gebruikt doorBedrijfssamenwerking
KnooppuntLeidt totBedrijfssamenwerking
KnooppuntVerstuurt aanBedrijfssamenwerking
LocatieIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
LocatieIs toegewezen aanBedrijfssamenwerking
NetwerkIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
NodeIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
NodeWordt gebruikt doorBedrijfssamenwerking
PlateauGroepeertBedrijfssamenwerking
PlateauIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
PrincipeIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
ProductIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
ProductWordt gebruikt doorBedrijfssamenwerking
RepresentatieIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
VerschilIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
WaardeIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
WerkpakketIs gerelateerd aanBedrijfssamenwerking
WerkpakketRealiseertBedrijfssamenwerking


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Bedrijfssamenwerking te maken, vul de naam in en klik op de button:


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)Uit ArchiMate:"A business process or function may be interpreted as the internal behavior assigned to a single business role. In some cases behavior is the collective effort of more than one business role; in fact a collaboration of two or more business roles results in collective behavior which may be more than simply the sum of the behavior of the separate roles. Business collaborations represent this collective effort. Business interactions are used to describe the internal behavior that takes place within business collaboration. A collaboration is a (possibly temporary) collection of roles within an organization which perform collaborative behavior (interactions). Unlike a department, which may also group roles, a business collaboration does not have an official (permanent) status within the organization; it is specifically aimed at a specific interaction or set of interactions between roles. However, a business collaboration can be regarded as a kind of 'virtual role', hence its designation as a specialization of role. It is especially useful in modeling B2B interactions between different organizations.

A business collaboration may be composed of a number of business roles, and may be assigned to one or more business interactions. A business interface or an application interface may be used by a business collaboration, while a business collaboration may have business interfaces (through composition). The name of a business collaboration should preferably be a noun. It is also rather common to leave a business collaboration unnamed."


XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links