--

Bedrijfsrol

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonBedrijfsrol.png
DefinitieEen bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden.
Primaire categorieBedrijfsrollen
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Bedrijfslaag, Categorie:Structuurelementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
BedrijfsrolBenadertBedrijfsobject, Inkoopcontract
BedrijfsrolBestaat uitBedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface
BedrijfsrolGroepeertBedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface
BedrijfsrolIs gerelateerd aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Belanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil
BedrijfsrolIs toegewezen aanBedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsservice, Werkpakket
BedrijfsrolLeidt totBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Knooppunt, Werkpakket
BedrijfsrolRealiseertBedrijfsservice, Doel, Eis, Principe, Beperking, Resultaat
BedrijfsrolSpecialiseertBedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking
BedrijfsrolVerstuurt aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Knooppunt, Werkpakket
BedrijfsrolWordt gebruikt doorBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsservice


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanBedrijfsrol
ApparaatIs gerelateerd aanBedrijfsrol
ApparaatWordt gebruikt doorBedrijfsrol
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanBedrijfsrol
Applicatie-interactieWordt gebruikt doorBedrijfsrol
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanBedrijfsrol
ApplicatiefunctieWordt gebruikt doorBedrijfsrol
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanBedrijfsrol
ApplicatiesamenwerkingLeidt totBedrijfsrol
ApplicatiesamenwerkingVerstuurt aanBedrijfsrol
ApplicatiesamenwerkingWordt gebruikt doorBedrijfsrol
ArtefactIs gerelateerd aanBedrijfsrol
ArtefactWordt gebruikt doorBedrijfsrol
BedrijfsactorIs gerelateerd aanBedrijfsrol
BedrijfsactorIs toegewezen aanBedrijfsrol
BedrijfsactorLeidt totBedrijfsrol
BedrijfsactorVerstuurt aanBedrijfsrol
BedrijfsactorWordt gebruikt doorBedrijfsrol
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanBedrijfsrol
BedrijfsgebeurtenisLeidt totBedrijfsrol
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanBedrijfsrol
BedrijfsinteractieLeidt totBedrijfsrol
BedrijfsinteractieVerstuurt aanBedrijfsrol
BedrijfsinteractieWordt gebruikt doorBedrijfsrol
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanBedrijfsrol
BedrijfsinterfaceLeidt totBedrijfsrol
BedrijfsinterfaceVerstuurt aanBedrijfsrol
BedrijfsinterfaceWordt gebruikt doorBedrijfsrol
BedrijfssamenwerkingBestaat uitBedrijfsrol
BedrijfssamenwerkingGroepeertBedrijfsrol
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanBedrijfsrol
BedrijfssamenwerkingLeidt totBedrijfsrol
BedrijfssamenwerkingSpecialiseertBedrijfsrol
BedrijfssamenwerkingVerstuurt aanBedrijfsrol
BedrijfssamenwerkingWordt gebruikt doorBedrijfsrol
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanBedrijfsrol
BedrijfsserviceWordt gebruikt doorBedrijfsrol
BelanghebbendeIs gerelateerd aanBedrijfsrol
BeperkingIs gerelateerd aanBedrijfsrol
BetekenisIs gerelateerd aanBedrijfsrol
CommunicatiepadIs gerelateerd aanBedrijfsrol
DoelIs gerelateerd aanBedrijfsrol
DrijfveerIs gerelateerd aanBedrijfsrol
EisIs gerelateerd aanBedrijfsrol
GegevensobjectIs gerelateerd aanBedrijfsrol
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanBedrijfsrol
InfrastructuurfunctieWordt gebruikt doorBedrijfsrol
InfrastructuurinterfaceBenadertBedrijfsrol
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanBedrijfsrol
InfrastructuurinterfaceWordt gebruikt doorBedrijfsrol
KnooppuntLeidt totBedrijfsrol
KnooppuntVerstuurt aanBedrijfsrol
LocatieIs gerelateerd aanBedrijfsrol
LocatieIs toegewezen aanBedrijfsrol
NetwerkIs gerelateerd aanBedrijfsrol
NodeIs gerelateerd aanBedrijfsrol
NodeWordt gebruikt doorBedrijfsrol
PlateauGroepeertBedrijfsrol
PlateauIs gerelateerd aanBedrijfsrol
PrincipeIs gerelateerd aanBedrijfsrol
ProductIs gerelateerd aanBedrijfsrol
ProductWordt gebruikt doorBedrijfsrol
RepresentatieIs gerelateerd aanBedrijfsrol
VerschilIs gerelateerd aanBedrijfsrol
WaardeIs gerelateerd aanBedrijfsrol
WerkpakketIs gerelateerd aanBedrijfsrol
WerkpakketLeidt totBedrijfsrol
WerkpakketRealiseertBedrijfsrol
WerkpakketVerstuurt aanBedrijfsrol


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Bedrijfsrol te maken, vul de naam in en klik op de button:


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)Uit ArchiMate:"Business processes or business functions are assigned to a single business role with certain responsibilities or skills. A business actor that is assigned to a business role ultimately performs the corresponding behavior. In addition to the relation of a business role with behavior, a business role is also useful in a (structural) organizational sense; for instance, in the division of labor within an organization.

A business role may be assigned to one or more business processes or business functions, while a business actor may be assigned to a business role. A business interface or an application interface may be used by a business role, while a business interface may be part of a business role (through a composition relationship, which is not shown explicitly in the interface notation). The name of a business role should preferably be a noun."XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links