Bedrijfsproces

Dit is de goedgekeurde versie van deze pagina. Er is geen nieuwere versie.

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonBedrijfsproces.png
DefinitieEen bedrijfsproces is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een volgordelijkheid van activiteiten en dat tot doel heeft een gedefinieerde verzameling producten of bedrijfsservices te produceren.
Primaire categorieBedrijfsprocessen
Overige categorieënArchiMateconcepten, Bedrijfslaag, Gedragselementen
OpmaaksjabloonBedrijfsprocesopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc
Eigenschap te gebruiken in glossary(Pagina's van dit elementtype worden niet automatisch opgenomen in de glossary)


Toegestane eigenschappen

EigenschappenEAid, Definitie, Trigger, EAElementType, EACreatieDatum, EAWijzigingsdatum, EAAuteur, View


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
BedrijfsprocesGroepeertBedrijfsproces
BedrijfsprocesIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanBedrijfsproces
ApparaatIs gerelateerd aanBedrijfsproces
ApparaatRealiseertBedrijfsproces
ApparaatWordt gebruikt doorBedrijfsproces
Applicatie-interactieWordt gebruikt doorBedrijfsproces
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanBedrijfsproces
Applicatie-interactieLeidt totBedrijfsproces
Applicatie-interactieVerstuurt aanBedrijfsproces
ApplicatiefunctieWordt gebruikt doorBedrijfsproces
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanBedrijfsproces
ApplicatiefunctieLeidt totBedrijfsproces
ApplicatiefunctieVerstuurt aanBedrijfsproces
ApplicatiesamenwerkingWordt gebruikt doorBedrijfsproces
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanBedrijfsproces
ApplicatiesamenwerkingLeidt totBedrijfsproces
ApplicatiesamenwerkingVerstuurt aanBedrijfsproces
ApplicatiesamenwerkingIs toegewezen aanBedrijfsproces
ArtefactIs gerelateerd aanBedrijfsproces
ArtefactRealiseertBedrijfsproces
ArtefactWordt gebruikt doorBedrijfsproces
BedrijfsactorVerstuurt aanBedrijfsproces
BedrijfsactorIs toegewezen aanBedrijfsproces
BedrijfsactorWordt gebruikt doorBedrijfsproces
BedrijfsactorIs gerelateerd aanBedrijfsproces
BedrijfsactorLeidt totBedrijfsproces
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanBedrijfsproces
BedrijfsgebeurtenisLeidt totBedrijfsproces
BedrijfsinteractieWordt gebruikt doorBedrijfsproces
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanBedrijfsproces
BedrijfsinteractieLeidt totBedrijfsproces
BedrijfsinteractieVerstuurt aanBedrijfsproces
BedrijfsinteractieBestaat uitBedrijfsproces
BedrijfsinteractieSpecialiseertBedrijfsproces
BedrijfsinteractieGroepeertBedrijfsproces
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanBedrijfsproces
BedrijfsinterfaceWordt gebruikt doorBedrijfsproces
BedrijfsrolVerstuurt aanBedrijfsproces
BedrijfsrolIs toegewezen aanBedrijfsproces
BedrijfsrolWordt gebruikt doorBedrijfsproces
BedrijfsrolIs gerelateerd aanBedrijfsproces
BedrijfsrolLeidt totBedrijfsproces
BedrijfssamenwerkingIs toegewezen aanBedrijfsproces
BedrijfssamenwerkingWordt gebruikt doorBedrijfsproces
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanBedrijfsproces
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanBedrijfsproces
BedrijfsserviceWordt gebruikt doorBedrijfsproces
BelanghebbendeIs gerelateerd aanBedrijfsproces
BeperkingIs gerelateerd aanBedrijfsproces
BetekenisIs gerelateerd aanBedrijfsproces
CommunicatiepadIs gerelateerd aanBedrijfsproces
DoelIs gerelateerd aanBedrijfsproces
DrijfveerIs gerelateerd aanBedrijfsproces
EisIs gerelateerd aanBedrijfsproces
GegevensobjectIs gerelateerd aanBedrijfsproces
InfrastructuurfunctieWordt gebruikt doorBedrijfsproces
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanBedrijfsproces
InfrastructuurinterfaceWordt gebruikt doorBedrijfsproces
InfrastructuurinterfaceBenadertBedrijfsproces
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanBedrijfsproces
KnooppuntLeidt totBedrijfsproces
KnooppuntVerstuurt aanBedrijfsproces
LocatieIs toegewezen aanBedrijfsproces
LocatieIs gerelateerd aanBedrijfsproces
NetwerkIs gerelateerd aanBedrijfsproces
NodeRealiseertBedrijfsproces
NodeWordt gebruikt doorBedrijfsproces
NodeIs gerelateerd aanBedrijfsproces
PlateauGroepeertBedrijfsproces
PlateauIs gerelateerd aanBedrijfsproces
PrincipeIs gerelateerd aanBedrijfsproces
ProductWordt gebruikt doorBedrijfsproces
ProductIs gerelateerd aanBedrijfsproces
RepresentatieIs gerelateerd aanBedrijfsproces
VerschilIs gerelateerd aanBedrijfsproces
WaardeIs gerelateerd aanBedrijfsproces
WerkpakketRealiseertBedrijfsproces
WerkpakketIs gerelateerd aanBedrijfsproces


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Bedrijfsproces te maken, vul de naam in en klik op de button:

 


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)
Uit ArchiMate:"A business process describes the internal behavior performed by a business role that is required to produce a set of products and services. For a consumer the products and services are relevant and the required behavior is merely a black box, hence the designation “internal”.

In comparison to a business interaction, in which a collaboration of two or more business roles are (interactively) involved, at a given level of granularity only one business role is involved with a business process. However, a complex business process may be an aggregation of other, finer-grained processes, each of which may be assigned to finer-grained roles that are aggregated by roles that are aggregated by the original role.

There is a potential many-to-many relationship between business processes and business functions. Informally speaking, processes describe some kind of “flow” of activities, whereas functions group activities according to required skills, knowledge, resources, etc.

A business process may be triggered by, or trigger, any other business behavior element (e.g., business event, business process, business function, or business interaction). A business process may access business objects. A business process may realize one or more business services and may use (internal) business services or application services. A business role or an application component may be assigned to a business process to perform this process manually or automated, respectively. The name of a business process should preferably be a verb in the simple present tense; e.g., 'handle claim'.

In an ArchiMate model, the existence of business processes is depicted. It does not, however, list the flow of activities in detail. During business process modeling, a business process can be expanded using a business process design language; e.g., BPMN."

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links