--

Bedrijfsinterface

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonBedrijfsinterface.png
DefinitieEen bedrijfsinterface is het toegangspunt waar een bedrijfsservice beschikbaar gesteld wordt aan zijn omgeving.
Primaire categorieBedrijfsinterfaces
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Bedrijfslaag, Categorie:Structuurelementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
BedrijfsinterfaceBenadertBedrijfsobject, Inkoopcontract
BedrijfsinterfaceBestaat uitBedrijfsinterface
BedrijfsinterfaceGroepeertBedrijfsinterface
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact
BedrijfsinterfaceIs toegewezen aanBedrijfsservice
BedrijfsinterfaceLeidt totBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsgebeurtenis, Knooppunt
BedrijfsinterfaceSpecialiseertBedrijfsinterface
BedrijfsinterfaceVerstuurt aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Knooppunt
BedrijfsinterfaceWordt gebruikt doorBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsservice


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
ApparaatIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
ApparaatWordt gebruikt doorBedrijfsinterface
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
Applicatie-interactieLeidt totBedrijfsinterface
Applicatie-interactieVerstuurt aanBedrijfsinterface
Applicatie-interactieWordt gebruikt doorBedrijfsinterface
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
ApplicatiefunctieLeidt totBedrijfsinterface
ApplicatiefunctieVerstuurt aanBedrijfsinterface
ApplicatiefunctieWordt gebruikt doorBedrijfsinterface
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
ApplicatiesamenwerkingLeidt totBedrijfsinterface
ApplicatiesamenwerkingVerstuurt aanBedrijfsinterface
ApplicatiesamenwerkingWordt gebruikt doorBedrijfsinterface
ArtefactIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
ArtefactWordt gebruikt doorBedrijfsinterface
BedrijfsactorIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
BedrijfsactorIs toegewezen aanBedrijfsinterface
BedrijfsactorLeidt totBedrijfsinterface
BedrijfsactorVerstuurt aanBedrijfsinterface
BedrijfsactorWordt gebruikt doorBedrijfsinterface
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
BedrijfsgebeurtenisLeidt totBedrijfsinterface
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
BedrijfsinteractieLeidt totBedrijfsinterface
BedrijfsinteractieVerstuurt aanBedrijfsinterface
BedrijfsinteractieWordt gebruikt doorBedrijfsinterface
BedrijfsrolBestaat uitBedrijfsinterface
BedrijfsrolGroepeertBedrijfsinterface
BedrijfsrolIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
BedrijfsrolIs toegewezen aanBedrijfsinterface
BedrijfsrolLeidt totBedrijfsinterface
BedrijfsrolVerstuurt aanBedrijfsinterface
BedrijfsrolWordt gebruikt doorBedrijfsinterface
BedrijfssamenwerkingBestaat uitBedrijfsinterface
BedrijfssamenwerkingGroepeertBedrijfsinterface
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
BedrijfssamenwerkingLeidt totBedrijfsinterface
BedrijfssamenwerkingVerstuurt aanBedrijfsinterface
BedrijfssamenwerkingWordt gebruikt doorBedrijfsinterface
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
BedrijfsserviceWordt gebruikt doorBedrijfsinterface
BelanghebbendeIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
BeperkingIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
BetekenisIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
CommunicatiepadIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
DoelIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
DrijfveerIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
EisIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
GegevensobjectIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
InfrastructuurfunctieWordt gebruikt doorBedrijfsinterface
InfrastructuurinterfaceBenadertBedrijfsinterface
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
InfrastructuurinterfaceWordt gebruikt doorBedrijfsinterface
KnooppuntLeidt totBedrijfsinterface
KnooppuntVerstuurt aanBedrijfsinterface
LocatieIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
LocatieIs toegewezen aanBedrijfsinterface
NetwerkIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
NodeIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
NodeWordt gebruikt doorBedrijfsinterface
PlateauGroepeertBedrijfsinterface
PlateauIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
PrincipeIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
ProductIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
ProductWordt gebruikt doorBedrijfsinterface
RepresentatieIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
VerschilIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
WaardeIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
WerkpakketIs gerelateerd aanBedrijfsinterface
WerkpakketRealiseertBedrijfsinterface


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Bedrijfsinterface te maken, vul de naam in en klik op de button:


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)Uit ArchiMate:"A business interface exposes the functionality of a business service to other business roles (provided interface), or expects functionality from other business services (required interface). It is often referred to as a channel (telephone, internet, local office, etc.). The same business service may be exposed through different interfaces.

A business interface may be part of a business role through a composition relationship, which is not shown in the standard notation, and a business interface may be used by a business role. A business interface may be assigned to one or more business services, which means that these services are exposed by the interface. The name of a business interface should preferably be a noun."

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links