--

Bedrijfsinteractie

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonBedrijfsinteractie.png
DefinitieEen bedrijfsinteractie is een gedragselement dat het gedrag van een bedrijfssamenwerking beschrijft.
Primaire categorieBedrijfsinteracties
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Bedrijfslaag, Categorie:Gedragselementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
BedrijfsinteractieBenadertBedrijfsobject, Inkoopcontract
BedrijfsinteractieBestaat uitBedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie
BedrijfsinteractieGroepeertBedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Belanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil
BedrijfsinteractieLeidt totBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Knooppunt
BedrijfsinteractieRealiseertBedrijfsservice, Doel, Eis, Principe, Beperking
BedrijfsinteractieSpecialiseertBedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie
BedrijfsinteractieVerstuurt aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Knooppunt
BedrijfsinteractieWordt gebruikt doorBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsservice


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
ApparaatIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
ApparaatRealiseertBedrijfsinteractie
ApparaatWordt gebruikt doorBedrijfsinteractie
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
Applicatie-interactieWordt gebruikt doorBedrijfsinteractie
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
ApplicatiefunctieWordt gebruikt doorBedrijfsinteractie
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
ApplicatiesamenwerkingIs toegewezen aanBedrijfsinteractie
ApplicatiesamenwerkingWordt gebruikt doorBedrijfsinteractie
ArtefactIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
ArtefactRealiseertBedrijfsinteractie
ArtefactWordt gebruikt doorBedrijfsinteractie
BedrijfsactorIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
BedrijfsactorIs toegewezen aanBedrijfsinteractie
BedrijfsactorLeidt totBedrijfsinteractie
BedrijfsactorVerstuurt aanBedrijfsinteractie
BedrijfsactorWordt gebruikt doorBedrijfsinteractie
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
BedrijfsgebeurtenisLeidt totBedrijfsinteractie
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
BedrijfsinterfaceWordt gebruikt doorBedrijfsinteractie
BedrijfsrolIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
BedrijfsrolIs toegewezen aanBedrijfsinteractie
BedrijfsrolLeidt totBedrijfsinteractie
BedrijfsrolVerstuurt aanBedrijfsinteractie
BedrijfsrolWordt gebruikt doorBedrijfsinteractie
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
BedrijfssamenwerkingIs toegewezen aanBedrijfsinteractie
BedrijfssamenwerkingWordt gebruikt doorBedrijfsinteractie
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
BedrijfsserviceWordt gebruikt doorBedrijfsinteractie
BelanghebbendeIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
BeperkingIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
BetekenisIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
CommunicatiepadIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
DoelIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
DrijfveerIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
EisIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
GegevensobjectIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
InfrastructuurfunctieRealiseertBedrijfsinteractie
InfrastructuurfunctieWordt gebruikt doorBedrijfsinteractie
InfrastructuurinterfaceBenadertBedrijfsinteractie
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
InfrastructuurinterfaceWordt gebruikt doorBedrijfsinteractie
KnooppuntLeidt totBedrijfsinteractie
KnooppuntVerstuurt aanBedrijfsinteractie
LocatieIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
LocatieIs toegewezen aanBedrijfsinteractie
NetwerkIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
NodeIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
NodeRealiseertBedrijfsinteractie
NodeWordt gebruikt doorBedrijfsinteractie
PlateauGroepeertBedrijfsinteractie
PlateauIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
PrincipeIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
ProductIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
ProductWordt gebruikt doorBedrijfsinteractie
RepresentatieIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
VerschilIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
WaardeIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
WerkpakketIs gerelateerd aanBedrijfsinteractie
WerkpakketRealiseertBedrijfsinteractie


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Bedrijfsinteractie te maken, vul de naam in en klik op de button:


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)Uit ArchiMate:"A business interaction is similar to a business process/function, but while a process/function may be performed by a single role, an interaction is performed by a collaboration of multiple roles. The roles in the collaboration share the responsibility for performing the interaction.

A business interaction may be triggered by, or trigger, any other business behavior element (business event, business process, business function, or business interaction). A business interaction may access business objects. A business interaction may realize one or more business services and may use (internal) business services or application services. A business collaboration or an application collaboration may be assigned to a business interaction. The name of a business interaction should preferably be a verb in the simple present tense."


XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links