--

Bedrijfsgebeurtenis

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonBedrijfsgebeurtenis.png
DefinitieEen bedrijfsgebeurtenis is iets dat (intern of extern) gebeurt en dat gedrag beïnvloedt.
Primaire categorieBedrijfsgebeurtenissen
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Bedrijfslaag, Categorie:Gedragselementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
BedrijfsgebeurtenisBenadertBedrijfsobject, Inkoopcontract
BedrijfsgebeurtenisBestaat uitBedrijfsgebeurtenis
BedrijfsgebeurtenisGroepeertBedrijfsgebeurtenis
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Belanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil
BedrijfsgebeurtenisLeidt totBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Knooppunt
BedrijfsgebeurtenisRealiseertDoel, Eis, Principe, Beperking
BedrijfsgebeurtenisSpecialiseertBedrijfsgebeurtenis
BedrijfsgebeurtenisVerstuurt aanKnooppunt


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
ApparaatIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
ArtefactIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
BedrijfsactorIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
BedrijfsactorLeidt totBedrijfsgebeurtenis
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
BedrijfsinteractieLeidt totBedrijfsgebeurtenis
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
BedrijfsinterfaceLeidt totBedrijfsgebeurtenis
BedrijfsrolIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
BedrijfsrolLeidt totBedrijfsgebeurtenis
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
BedrijfssamenwerkingLeidt totBedrijfsgebeurtenis
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
BelanghebbendeIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
BeperkingIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
BetekenisIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
CommunicatiepadIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
DoelIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
DrijfveerIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
EisIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
GegevensobjectIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
KnooppuntLeidt totBedrijfsgebeurtenis
KnooppuntVerstuurt aanBedrijfsgebeurtenis
LocatieIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
LocatieIs toegewezen aanBedrijfsgebeurtenis
NetwerkIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
NodeIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
PlateauGroepeertBedrijfsgebeurtenis
PlateauIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
PrincipeIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
ProductIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
RepresentatieIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
VerschilIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
WaardeIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
WerkpakketIs gerelateerd aanBedrijfsgebeurtenis
WerkpakketRealiseertBedrijfsgebeurtenis


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Bedrijfsgebeurtenis te maken, vul de naam in en klik op de button:


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)


Uit ArchiMate:"Business processes and other business behavior may be triggered or interrupted by a business event. Also, business processes may raise events that trigger other business processes, functions, or interactions. A business event is most commonly used to model something that triggers behavior, but other types of events are also conceivable; e.g., an event that interrupts a process. Unlike business processes, functions, and interactions, a business event is instantaneous: it does not have duration. Events may originate from the environment of the organization (e.g., from a customer), but also internal events may occur generated by, for example, other processes within the organization.

A business event may trigger or be triggered (raised) by a business process, business function, or business interaction. A business event may access a business object and may be composed of other business events. The name of a business event should preferably be a verb in the perfect tense; e.g., 'claim received'."


XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links