--

Bedrijfsactor

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonBedrijfsactor.png
DefinitieEen bedrijfsactor is een organisatorische eenheid die in staat is bepaald (actief) gedrag te vertonen.
Primaire categorieBedrijfsactoren
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Bedrijfslaag, Categorie:Structuurelementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
BedrijfsactorBenadertBedrijfsobject, Inkoopcontract
BedrijfsactorBestaat uitBedrijfsactor
BedrijfsactorGroepeertBedrijfsactor
BedrijfsactorIs gerelateerd aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Belanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil
BedrijfsactorIs toegewezen aanBedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsservice, Belanghebbende, Werkpakket
BedrijfsactorLeidt totBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Knooppunt, Werkpakket
BedrijfsactorRealiseertBedrijfsservice, Doel, Eis, Principe, Beperking, Resultaat
BedrijfsactorSpecialiseertBedrijfsactor
BedrijfsactorVerstuurt aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Knooppunt, Werkpakket
BedrijfsactorWordt gebruikt doorBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsservice


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanBedrijfsactor
ApparaatIs gerelateerd aanBedrijfsactor
ApparaatWordt gebruikt doorBedrijfsactor
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanBedrijfsactor
Applicatie-interactieWordt gebruikt doorBedrijfsactor
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanBedrijfsactor
ApplicatiefunctieWordt gebruikt doorBedrijfsactor
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanBedrijfsactor
ApplicatiesamenwerkingLeidt totBedrijfsactor
ApplicatiesamenwerkingVerstuurt aanBedrijfsactor
ApplicatiesamenwerkingWordt gebruikt doorBedrijfsactor
ArtefactIs gerelateerd aanBedrijfsactor
ArtefactWordt gebruikt doorBedrijfsactor
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanBedrijfsactor
BedrijfsgebeurtenisLeidt totBedrijfsactor
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanBedrijfsactor
BedrijfsinteractieLeidt totBedrijfsactor
BedrijfsinteractieVerstuurt aanBedrijfsactor
BedrijfsinteractieWordt gebruikt doorBedrijfsactor
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanBedrijfsactor
BedrijfsinterfaceLeidt totBedrijfsactor
BedrijfsinterfaceVerstuurt aanBedrijfsactor
BedrijfsinterfaceWordt gebruikt doorBedrijfsactor
BedrijfsrolIs gerelateerd aanBedrijfsactor
BedrijfsrolLeidt totBedrijfsactor
BedrijfsrolVerstuurt aanBedrijfsactor
BedrijfsrolWordt gebruikt doorBedrijfsactor
BedrijfssamenwerkingGroepeertBedrijfsactor
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanBedrijfsactor
BedrijfssamenwerkingLeidt totBedrijfsactor
BedrijfssamenwerkingVerstuurt aanBedrijfsactor
BedrijfssamenwerkingWordt gebruikt doorBedrijfsactor
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanBedrijfsactor
BedrijfsserviceWordt gebruikt doorBedrijfsactor
BelanghebbendeIs gerelateerd aanBedrijfsactor
BeperkingIs gerelateerd aanBedrijfsactor
BetekenisIs gerelateerd aanBedrijfsactor
CommunicatiepadIs gerelateerd aanBedrijfsactor
DoelIs gerelateerd aanBedrijfsactor
DrijfveerIs gerelateerd aanBedrijfsactor
EisIs gerelateerd aanBedrijfsactor
GegevensobjectIs gerelateerd aanBedrijfsactor
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanBedrijfsactor
InfrastructuurfunctieWordt gebruikt doorBedrijfsactor
InfrastructuurinterfaceBenadertBedrijfsactor
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanBedrijfsactor
InfrastructuurinterfaceWordt gebruikt doorBedrijfsactor
KnooppuntLeidt totBedrijfsactor
KnooppuntVerstuurt aanBedrijfsactor
LocatieIs gerelateerd aanBedrijfsactor
LocatieIs toegewezen aanBedrijfsactor
NetwerkIs gerelateerd aanBedrijfsactor
NodeIs gerelateerd aanBedrijfsactor
NodeWordt gebruikt doorBedrijfsactor
PlateauGroepeertBedrijfsactor
PlateauIs gerelateerd aanBedrijfsactor
PrincipeIs gerelateerd aanBedrijfsactor
ProductIs gerelateerd aanBedrijfsactor
ProductWordt gebruikt doorBedrijfsactor
RepresentatieIs gerelateerd aanBedrijfsactor
VerschilIs gerelateerd aanBedrijfsactor
WaardeIs gerelateerd aanBedrijfsactor
WerkpakketIs gerelateerd aanBedrijfsactor
WerkpakketLeidt totBedrijfsactor
WerkpakketRealiseertBedrijfsactor
WerkpakketVerstuurt aanBedrijfsactor


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Bedrijfsactor te maken, vul de naam in en klik op de button:


Van dit elementtype bestaan reeds de onderstaande elementen:Uit ArchiMate:"A business actor performs the behavior assigned to (one or more) business roles. A business actor is an organizational entity as opposed to a technical entity; i.e., it belongs to the business layer. Actors may, however, include entities outside the actual enterprise; e.g., customers and partners. Examples of business actors are humans, departments, and business units. A business actor may be assigned to one or more business roles. The name of a business actor should preferably be a noun."XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links