--

Artefact

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonArtefact.png
DefinitieEen artefact is een fysiek gegeven dat wordt geproduceerd of gebruikt in een softwareontwikkelproces of via installatie en uitvoering van een systeem.
Primaire categorieArtefacten
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Technologielaag, Categorie:Informatie-elementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
ArtefactBenadertBedrijfsobject, Inkoopcontract, Gegevensobject
ArtefactBestaat uitArtefact
ArtefactGroepeertArtefact
ArtefactIs gerelateerd aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Belanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil
ArtefactRealiseertBedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Inkoopcontract, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Doel, Eis, Principe, Beperking
ArtefactSpecialiseertArtefact
ArtefactWordt gebruikt doorBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsservice, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanArtefact
ApparaatBenadertArtefact
ApparaatIs gerelateerd aanArtefact
ApparaatIs toegewezen aanArtefact
ApparaatWordt gebruikt doorArtefact
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanArtefact
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanArtefact
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanArtefact
BedrijfsactorIs gerelateerd aanArtefact
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanArtefact
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanArtefact
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanArtefact
BedrijfsrolIs gerelateerd aanArtefact
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanArtefact
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanArtefact
BelanghebbendeIs gerelateerd aanArtefact
BeperkingIs gerelateerd aanArtefact
BetekenisIs gerelateerd aanArtefact
CommunicatiepadIs gerelateerd aanArtefact
DoelIs gerelateerd aanArtefact
DrijfveerIs gerelateerd aanArtefact
EisIs gerelateerd aanArtefact
GegevensobjectIs gerelateerd aanArtefact
InfrastructuurfunctieBenadertArtefact
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanArtefact
InfrastructuurfunctieWordt gebruikt doorArtefact
InfrastructuurinterfaceBenadertArtefact
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanArtefact
InfrastructuurinterfaceWordt gebruikt doorArtefact
LocatieIs gerelateerd aanArtefact
LocatieIs toegewezen aanArtefact
NetwerkIs gerelateerd aanArtefact
NodeBenadertArtefact
NodeIs gerelateerd aanArtefact
NodeIs toegewezen aanArtefact
NodeWordt gebruikt doorArtefact
PlateauGroepeertArtefact
PlateauIs gerelateerd aanArtefact
PrincipeIs gerelateerd aanArtefact
ProductBenadertArtefact
ProductIs gerelateerd aanArtefact
RepresentatieIs gerelateerd aanArtefact
VerschilIs gerelateerd aanArtefact
WaardeIs gerelateerd aanArtefact
WerkpakketIs gerelateerd aanArtefact
WerkpakketRealiseertArtefact


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Artefact te maken, vul de naam in en klik op de button:


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)


Uit ArchiMate:"An artifact represents a concrete element in the physical world. It is typically used to model (software) products such as source files, executables, scripts, database tables, messages, documents, specifications, and model files. An instance (copy) of an artifact can be deployed on a node.

An application component or system software may be realized by one or more artifacts. A data object may be realized by one or more artifacts. A node may be assigned to an artifact (i.e., the artifact is deployed on the node). Thus, the two typical ways to use the artifact concept are as an execution component or as a data file. In fact, these could be defined as specializations of the artifact concept.

The name of an artifact should preferably be the name of the file it represents; e.g., 'order.jar'. An artifact may consist of sub-artifacts."


XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links