--

Applicatiesamenwerking

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonApplicatiesamenwerking.png
DefinitieEen applicatiesamenwerking is het (tijdelijke) verband van twee of meer componenten die samenwerken om gezamenlijk applicatie-interacties uit te voeren.
Primaire categorieApplicatiesamenwerkingen
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Applicatielaag, Categorie:Structuurelementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
ApplicatiesamenwerkingBenadertBedrijfsobject, Inkoopcontract, Gegevensobject
ApplicatiesamenwerkingBestaat uitApplicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface
ApplicatiesamenwerkingGroepeertApplicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Belanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil
ApplicatiesamenwerkingIs toegewezen aanBedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsservice, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice
ApplicatiesamenwerkingLeidt totBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Knooppunt
ApplicatiesamenwerkingRealiseertBedrijfsservice, Applicatieservice, Doel, Eis, Principe, Beperking
ApplicatiesamenwerkingSpecialiseertApplicatiecomponent, Applicatiesamenwerking
ApplicatiesamenwerkingVerstuurt aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Knooppunt
ApplicatiesamenwerkingWordt gebruikt doorBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsservice, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
ApparaatBenadertApplicatiesamenwerking
ApparaatIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
ApparaatRealiseertApplicatiesamenwerking
ApparaatWordt gebruikt doorApplicatiesamenwerking
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
Applicatie-interactieWordt gebruikt doorApplicatiesamenwerking
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
ApplicatiefunctieWordt gebruikt doorApplicatiesamenwerking
ArtefactIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
ArtefactRealiseertApplicatiesamenwerking
ArtefactWordt gebruikt doorApplicatiesamenwerking
BedrijfsactorIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
BedrijfsactorLeidt totApplicatiesamenwerking
BedrijfsactorVerstuurt aanApplicatiesamenwerking
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
BedrijfsgebeurtenisLeidt totApplicatiesamenwerking
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
BedrijfsinteractieLeidt totApplicatiesamenwerking
BedrijfsinteractieVerstuurt aanApplicatiesamenwerking
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
BedrijfsrolIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
BedrijfsrolLeidt totApplicatiesamenwerking
BedrijfsrolVerstuurt aanApplicatiesamenwerking
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
BedrijfssamenwerkingLeidt totApplicatiesamenwerking
BedrijfssamenwerkingVerstuurt aanApplicatiesamenwerking
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
BelanghebbendeIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
BeperkingIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
BetekenisIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
CommunicatiepadIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
DoelIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
DrijfveerIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
EisIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
GegevensobjectIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
InfrastructuurfunctieBenadertApplicatiesamenwerking
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
InfrastructuurfunctieWordt gebruikt doorApplicatiesamenwerking
InfrastructuurinterfaceBenadertApplicatiesamenwerking
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
InfrastructuurinterfaceWordt gebruikt doorApplicatiesamenwerking
KnooppuntLeidt totApplicatiesamenwerking
KnooppuntVerstuurt aanApplicatiesamenwerking
LocatieIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
LocatieIs toegewezen aanApplicatiesamenwerking
NetwerkIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
NodeBenadertApplicatiesamenwerking
NodeIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
NodeRealiseertApplicatiesamenwerking
NodeWordt gebruikt doorApplicatiesamenwerking
PlateauGroepeertApplicatiesamenwerking
PlateauIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
PrincipeIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
ProductIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
ProductWordt gebruikt doorApplicatiesamenwerking
RepresentatieIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
VerschilIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
WaardeIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
WerkpakketIs gerelateerd aanApplicatiesamenwerking
WerkpakketRealiseertApplicatiesamenwerking


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Applicatiesamenwerking te maken, vul de naam in en klik op de button:


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)Uit ArchiMate:"An application collaboration specifies which components co-operate to perform some task. The collaborative behavior, including, for example, the communication pattern of these components, is modeled by an application interaction. An application collaboration typically models a logical or temporary collaboration of application components, and does not exist as a separate entity in the enterprise.

An application collaboration is a specialization of a component, and aggregates two or more (co-operating) application components. An application collaboration is an active structure element that may be assigned to one or more application interactions or business interactions, which model the associated behavior. An application interface may be used by an application collaboration, and an application collaboration may be composed of application interfaces. The name of an application collaboration should preferably be a noun."


XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links