Applicaties

Dit is de goedgekeurde versie van deze pagina. Er is geen nieuwere versie.
 Beschrijving
Aanwezigheid en toegangscontrolesysteemEen systeem dat in staat is personen te herkennen, te bepalen of deze persoon toegang heeft tot de locatie en toegang te verlenen.
AfsprakensysteemEen systeem waarin afspraken tussen mensen of organisaties kan worden geregeld.
Anti-spywaresoftwareSoftware die helpt bij het detecteren en verwijderen van spyware.
ApparaatbeveiligingssysteemEen systeem dat de toegang tot een apparaat logisch (via authenticatie) of fysiek afschermt.
ApplicatieprofilerEen tool dat helpt bij het analyseren van het gedrag van computerprogrammatuur.
ArchitectuurbeheersysteemEen systeem die het beheren van de enterprise-architectuur en de daaraan ten grondslag liggende doelstellingen en beleidsuitgangspunten ondersteunt.
ArchitectuurmodelleertoolEen tool die helpt bij het modelleren van de enterprise-architectuur.
BPM SuiteOndersteunt het uitvoeren van bedrijfsprocessen.
BackupsoftwareSoftware die het maken en beheren van backups ondersteunt.
BedrijfsregelbeheersysteemOndersteunt het maken, beheren en uitvoeren van bedrijfsregels.
Build toolEen systeem dat deployment units maakt op basis van bronbestanden en deze ook automatisch kan deployen op de juiste omgeving.
CASE-toolEen tool die helpt bij het analyseren en ontwerpen van software.
CRM systeemEen systeem dat het werven en beheren van allerlei soorten relaties ondersteunt.
Call managementsysteemEen systeem dat ondersteunt in het routeren van telefoongesprekken.
CompilerEen systeem dat broncode omzet in executeerbare code.
Complex Event ProcessorEen systeem dat acties onderneemt op basis van een specifieke gebeurtenis of combinatie van gebeurtenissen.
Data mining toolOndersteunt het het herkennen van patronen in gegevens.
Decision support systeemEen systeem dat ondersteunt bij het nemen van beslissingen voor het oplossen van complexe problemen
DefectbeheersysteemEen systeem dat de problemen (defects) in programmatuur beheert.
DesktoppublishingsysteemEen systeem dat bedoeld is voor het bewerken en opmaken van drukwerk.
DocumentmanagementsysteemOndersteunt het maken, beheren en archiveren van documenten.
DocumentscansysteemOndersteunt het scannen, indexeren, herkennen en converteren van documenten.
E-mail clientOndersteunt het maken en lezen van e-mails.
E-mail filtersoftwareSoftware die spam en virussen detecteert en verwijderd uit e-mail.
E-mail serverOndersteunt het uitwisselen van e-mails tussen gebruikers.
Enterprise outputmanagementsysteemOndersteunt het genereren van documenten op basis van specifieke invoer.
Facilitair systeemEen systeem dat het beheren van gebouwen en de daaraan verbonden faciliteiten en goederenstromen ondersteunt.
Financieel adviessysteemEen financieel adviessysteem biedt ondersteuning voor het geven van financieel advies aan klanten.
Financieel systeemEen systeem dat de financiële administratie en de verwerking van financiële stromen ondersteunt.
GIS-viewerToont geo-informatie op een kaart.
GegevenskwaliteitsysteemEen systeem dat zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van gegevensverzamelingen.
GegevensprofilerEen tool dat ondersteunt in het analyseren van de structuur en inhoud van gegevensverzamelingen.
GeoserverBiedt geo-informatie aan in de vorm van services.
Geïntegreerde software-ontwikkelomgevingEen tool die erop gericht is om het ontwerpen, realiseren, deployen en beheren van software te ondersteunen.
IT-servicemanagementsysteemEen tool dat het beheersen van de (IT) dienstverlening ondersteunt.
Identity management systeemEen systeem dat identiteiten (gebruikers) beheert.
InkoopsysteemEen systeem dat het inkopen van producten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt.
Instant messengerOndersteunt het direct uitwisselen van berichten tussen gebruikers.
InternettelefoneersysteemOndersteunt telefoneren via Internet.
Juridisch kennissysteemEen systeem dat juridische kennis ontsluit.
KennisbankEen systeem dat ondersteunt bij het vinden van de juiste informatie, ondermeer door antwoorden te geven op veelgestelde vragen.
KlachtenbeheersysteemEen systeem ter ondersteuning van het klachtafhandelingsproces.
KlantcontactsysteemEen systeem dat gericht is op het afhandelen van directe klantcontacten en dat met name door een klantcontactcentrum wordt gebruikt.
KwaliteitsmanagementysteemEen systeem dat ondersteunt bij het optimaliseren van de kwaliteit van producten, processen, diensten en organisatie.
Mail transfer agentEen systeem dat e-mailberichten routeert naar een e-mail server.
Master data management systeemOndersteunt het beheren van niet-transactionele gegevens.
MediaserverEen systeem dat in staat is om multimedia (foto, muziek, video) op te slaan en te distribueren over het netwerk.
MediaspelerOndersteunt het afspelen van multimedia bestanden.
MetadatamanagementsysteemOndersteunt het beheren van meta-data over gegevens zoals definities, formaten, domeinen, relaties, vertalingen, regels en databases waarin de gegevens voorkomen.
Mindmapping toolEen tool dat ondersteunt in het maken van mindmaps.
OLAP toolOndersteunt het analyseren van gegevensverzamelingen.
Office suiteOndersteunt met maken en bewerken van documenten.
Orchestration serverOndersteunt de geautomatiseerde integratie tussen applicaties.
OrderafhandelingssysteemEen systeem dat klantorders afhandelt door het coördineren van de levering.
OvereenkomstbeheersysteemEen systeem dat overeenkomsten met klanten beheert.
Performance managementsysteemEen systeem dat helpt om te bepalen of een organisatie voldoet aan haar doelstellingen.
Personal information managerOndersteunt e-mail, agenda, taken en contacten.
PersoneelssysteemEen systeem dat het administreren en managen van medewerkers ondersteunt.
Portal serverOndersteunt integratie van informatie en web-applicaties naar de gebruiker.
ProcesmodelleertoolEen tool dat gericht is op het modelleren van bedrijfsprocessen.
ProductinformatiemanagementsysteemEen systeem dat informatie over producten beheert.
Rapportage toolOndersteunt het maken van rapportages over gegevens.
RecordmanagementsysteemEen systeem dat verantwoordelijk is voor het identificeren, classificeren, archiveren, bewaren en vernietigen van records.
Requirements managementtoolEen tool dat erop gericht is om eisen te beheren.
RisicomanagementsysteemEen systeem dat ondersteunt bij het in kaart brengen en beheersen van risico's.
SCM systeemEen systeem dat de logistieke processen ondersteunt en er op gericht is de gehele keten van leverancier tot afnemer te optimaliseren.
Security managementsysteemEen systeem dat in staat is om real-time security-gerelateerde events te verzamelen, te correleren en te rapporteren.
Service directoryOndersteunt het beheren van beschrijvingen van services.
ServicemanagementsysteemEen systeem dat de dienstverlening aan de klant ondersteunt door verzoeken tot dienstverlening te registreren en de uitvoering te bewaken.
SjabloongeneratorSysteem voor het interactief aanmaken van een document conform een standaard sjabloon.
Sociaal netwerkEen systeem dat mensen op elektronische wijze bij elkaar brengt en aan elkaar verbind.
Software configuration managementsysteemEen systeem dat software gedurende zijn levenscyclus beheert, van broncode tot deployment.
SoftwarelifecyclebeheersysteemEen systeem dat de lifecycle van een applicatie stuurt en beheert.
SpraakherkenningsoftwareSoftware die spraak van mensen omzet in tekst.
Systems managementtoolEen systeem dat ondersteunt bij het operationeel beheer van IT systemen.
TesttoolEen tool dat ondersteunt bij het testen van software.
TijdregistratiesysteemSysteem dat het registreren van de besteding van de tijd van medewerkers ondersteunt.
ToegangsbeveiligingssysteemEen systeem dat de fysieke toegang tot gebouwen beveiligt.
VerkoopsysteemEen systeem dat het verkoopproces ondersteunt door het samenstellen van offertes en het ontvangen van klantorders.
VersiebeheersysteemEen systeem waarmee versies van documenten of programmacode kunnen worden beheerd.
VirusscannerEen voorziening waarmee virussen kunnen worden gedetecteerd en verwijderd van systemen of uit communicaties.
WarehousemanagementsysteemBeheert onder andere de locatie-indeling in een stellingmagazijn, handelt de orderstroom in de juiste planningvolgorde af en beheert de goederenstromen.
Web content management systeemOndersteunt het beheren en publiceren van web content.
WikiEen systeem waarin gebruikers samen aan informatie kunnen werken.
Workflow management systeemOndersteunt het uitvoeren van interactieve processen.
ZoekmachineMaakt het mogelijk om op allerlei manieren te zoeken in content

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links