--

Applicaties

Dit is de goedgekeurde versie van deze pagina. Er is geen nieuwere versie.
  Beschrijving
Aanwezigheid en toegangscontrolesysteem Een systeem dat in staat is personen te herkennen, te bepalen of deze persoon toegang heeft tot de locatie en toegang te verlenen.
Afsprakensysteem Een systeem waarin afspraken tussen mensen of organisaties kan worden geregeld.
Anti-spywaresoftware Software die helpt bij het detecteren en verwijderen van spyware.
Apparaatbeveiligingssysteem Een systeem dat de toegang tot een apparaat logisch (via authenticatie) of fysiek afschermt.
Applicatieprofiler Een tool dat helpt bij het analyseren van het gedrag van computerprogrammatuur.
Architectuurbeheersysteem Een systeem die het beheren van de enterprise-architectuur en de daaraan ten grondslag liggende doelstellingen en beleidsuitgangspunten ondersteunt.
Architectuurmodelleertool Een tool die helpt bij het modelleren van de enterprise-architectuur.
BPM Suite Ondersteunt het uitvoeren van bedrijfsprocessen.
Backupsoftware Software die het maken en beheren van backups ondersteunt.
Bedrijfsregelbeheersysteem Ondersteunt het maken, beheren en uitvoeren van bedrijfsregels.
Build tool Een systeem dat deployment units maakt op basis van bronbestanden en deze ook automatisch kan deployen op de juiste omgeving.
CASE-tool Een tool die helpt bij het analyseren en ontwerpen van software.
CRM systeem Een systeem dat het werven en beheren van allerlei soorten relaties ondersteunt.
Call managementsysteem Een systeem dat ondersteunt in het routeren van telefoongesprekken.
Compiler Een systeem dat broncode omzet in executeerbare code.
Complex Event Processor Een systeem dat acties onderneemt op basis van een specifieke gebeurtenis of combinatie van gebeurtenissen.
Data mining tool Ondersteunt het het herkennen van patronen in gegevens.
Decision support systeem Een systeem dat ondersteunt bij het nemen van beslissingen voor het oplossen van complexe problemen
Defectbeheersysteem Een systeem dat de problemen (defects) in programmatuur beheert.
Desktoppublishingsysteem Een systeem dat bedoeld is voor het bewerken en opmaken van drukwerk.
Documentmanagementsysteem Ondersteunt het maken, beheren en archiveren van documenten.
Documentscansysteem Ondersteunt het scannen, indexeren, herkennen en converteren van documenten.
E-mail client Ondersteunt het maken en lezen van e-mails.
E-mail filtersoftware Software die spam en virussen detecteert en verwijderd uit e-mail.
E-mail server Ondersteunt het uitwisselen van e-mails tussen gebruikers.
Enterprise outputmanagementsysteem Ondersteunt het genereren van documenten op basis van specifieke invoer.
Facilitair systeem Een systeem dat het beheren van gebouwen en de daaraan verbonden faciliteiten en goederenstromen ondersteunt.
Financieel adviessysteem Een financieel adviessysteem biedt ondersteuning voor het geven van financieel advies aan klanten.
Financieel systeem Een systeem dat de financiële administratie en de verwerking van financiële stromen ondersteunt.
GIS-viewer Toont geo-informatie op een kaart.
Gegevenskwaliteitsysteem Een systeem dat zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van gegevensverzamelingen.
Gegevensprofiler Een tool dat ondersteunt in het analyseren van de structuur en inhoud van gegevensverzamelingen.
Geoserver Biedt geo-informatie aan in de vorm van services.
Geïntegreerde software-ontwikkelomgeving Een tool die erop gericht is om het ontwerpen, realiseren, deployen en beheren van software te ondersteunen.
IT-servicemanagementsysteem Een tool dat het beheersen van de (IT) dienstverlening ondersteunt.
Identity management systeem Een systeem dat identiteiten (gebruikers) beheert.
Inkoopsysteem Een systeem dat het inkopen van producten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt.
Instant messenger Ondersteunt het direct uitwisselen van berichten tussen gebruikers.
Internettelefoneersysteem Ondersteunt telefoneren via Internet.
Juridisch kennissysteem Een systeem dat juridische kennis ontsluit.
Kennisbank Een systeem dat ondersteunt bij het vinden van de juiste informatie, ondermeer door antwoorden te geven op veelgestelde vragen.
Klachtenbeheersysteem Een systeem ter ondersteuning van het klachtafhandelingsproces.
Klantcontactsysteem Een systeem dat gericht is op het afhandelen van directe klantcontacten en dat met name door een klantcontactcentrum wordt gebruikt.
Kwaliteitsmanagementysteem Een systeem dat ondersteunt bij het optimaliseren van de kwaliteit van producten, processen, diensten en organisatie.
Mail transfer agent Een systeem dat e-mailberichten routeert naar een e-mail server.
Master data management systeem Ondersteunt het beheren van niet-transactionele gegevens.
Mediaserver Een systeem dat in staat is om multimedia (foto, muziek, video) op te slaan en te distribueren over het netwerk.
Mediaspeler Ondersteunt het afspelen van multimedia bestanden.
Metadatamanagementsysteem Ondersteunt het beheren van meta-data over gegevens zoals definities, formaten, domeinen, relaties, vertalingen, regels en databases waarin de gegevens voorkomen.
Mindmapping tool Een tool dat ondersteunt in het maken van mindmaps.
OLAP tool Ondersteunt het analyseren van gegevensverzamelingen.
Office suite Ondersteunt met maken en bewerken van documenten.
Orchestration server Ondersteunt de geautomatiseerde integratie tussen applicaties.
Orderafhandelingssysteem Een systeem dat klantorders afhandelt door het coördineren van de levering.
Overeenkomstbeheersysteem Een systeem dat overeenkomsten met klanten beheert.
Performance managementsysteem Een systeem dat helpt om te bepalen of een organisatie voldoet aan haar doelstellingen.
Personal information manager Ondersteunt e-mail, agenda, taken en contacten.
Personeelssysteem Een systeem dat het administreren en managen van medewerkers ondersteunt.
Portal server Ondersteunt integratie van informatie en web-applicaties naar de gebruiker.
Procesmodelleertool Een tool dat gericht is op het modelleren van bedrijfsprocessen.
Productinformatiemanagementsysteem Een systeem dat informatie over producten beheert.
Rapportage tool Ondersteunt het maken van rapportages over gegevens.
Recordmanagementsysteem Een systeem dat verantwoordelijk is voor het identificeren, classificeren, archiveren, bewaren en vernietigen van records.
Requirements managementtool Een tool dat erop gericht is om eisen te beheren.
Risicomanagementsysteem Een systeem dat ondersteunt bij het in kaart brengen en beheersen van risico's.
SCM systeem Een systeem dat de logistieke processen ondersteunt en er op gericht is de gehele keten van leverancier tot afnemer te optimaliseren.
Security managementsysteem Een systeem dat in staat is om real-time security-gerelateerde events te verzamelen, te correleren en te rapporteren.
Service directory Ondersteunt het beheren van beschrijvingen van services.
Servicemanagementsysteem Een systeem dat de dienstverlening aan de klant ondersteunt door verzoeken tot dienstverlening te registreren en de uitvoering te bewaken.
Sjabloongenerator Systeem voor het interactief aanmaken van een document conform een standaard sjabloon.
Sociaal netwerk Een systeem dat mensen op elektronische wijze bij elkaar brengt en aan elkaar verbind.
Software configuration managementsysteem Een systeem dat software gedurende zijn levenscyclus beheert, van broncode tot deployment.
Softwarelifecyclebeheersysteem Een systeem dat de lifecycle van een applicatie stuurt en beheert.
Spraakherkenningsoftware Software die spraak van mensen omzet in tekst.
Systems managementtool Een systeem dat ondersteunt bij het operationeel beheer van IT systemen.
Testtool Een tool dat ondersteunt bij het testen van software.
Tijdregistratiesysteem Systeem dat het registreren van de besteding van de tijd van medewerkers ondersteunt.
Toegangsbeveiligingssysteem Een systeem dat de fysieke toegang tot gebouwen beveiligt.
Verkoopsysteem Een systeem dat het verkoopproces ondersteunt door het samenstellen van offertes en het ontvangen van klantorders.
Versiebeheersysteem Een systeem waarmee versies van documenten of programmacode kunnen worden beheerd.
Virusscanner Een voorziening waarmee virussen kunnen worden gedetecteerd en verwijderd van systemen of uit communicaties.
Warehousemanagementsysteem Beheert onder andere de locatie-indeling in een stellingmagazijn, handelt de orderstroom in de juiste planningvolgorde af en beheert de goederenstromen.
Web content management systeem Ondersteunt het beheren en publiceren van web content.
Wiki Een systeem waarin gebruikers samen aan informatie kunnen werken.
Workflow management systeem Ondersteunt het uitvoeren van interactieve processen.
Zoekmachine Maakt het mogelijk om op allerlei manieren te zoeken in content

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links