--

Applicatiefunctie

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonApplicatiefunctie.png
DefinitieEen applicatiefunctie is het gedragselement dat geautomatiseerd gedrag groepeert dat door een applicatiecomponent kan worden uitgevoerd.
Primaire categorieApplicatiefuncties
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Applicatielaag, Categorie:Gedragselementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
ApplicatiefunctieBenadertBedrijfsobject, Inkoopcontract, Gegevensobject
ApplicatiefunctieBestaat uitApplicatiefunctie
ApplicatiefunctieGroepeertApplicatiefunctie
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Belanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil
ApplicatiefunctieLeidt totBedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Knooppunt
ApplicatiefunctieRealiseertApplicatieservice, Doel, Eis, Principe, Beperking
ApplicatiefunctieSpecialiseertApplicatiefunctie
ApplicatiefunctieVerstuurt aanBedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Knooppunt
ApplicatiefunctieWordt gebruikt doorBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsservice, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatieservice


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
ApparaatBenadertApplicatiefunctie
ApparaatIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
ApparaatRealiseertApplicatiefunctie
ApparaatWordt gebruikt doorApplicatiefunctie
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
Applicatie-interactieLeidt totApplicatiefunctie
Applicatie-interactieVerstuurt aanApplicatiefunctie
Applicatie-interactieWordt gebruikt doorApplicatiefunctie
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
ApplicatiesamenwerkingIs toegewezen aanApplicatiefunctie
ApplicatiesamenwerkingWordt gebruikt doorApplicatiefunctie
ArtefactIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
ArtefactRealiseertApplicatiefunctie
ArtefactWordt gebruikt doorApplicatiefunctie
BedrijfsactorIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
BedrijfsactorLeidt totApplicatiefunctie
BedrijfsactorVerstuurt aanApplicatiefunctie
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
BedrijfsrolIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
BedrijfsrolLeidt totApplicatiefunctie
BedrijfsrolVerstuurt aanApplicatiefunctie
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
BedrijfssamenwerkingLeidt totApplicatiefunctie
BedrijfssamenwerkingVerstuurt aanApplicatiefunctie
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
BelanghebbendeIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
BeperkingIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
BetekenisIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
CommunicatiepadIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
DoelIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
DrijfveerIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
EisIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
GegevensobjectIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
InfrastructuurfunctieBenadertApplicatiefunctie
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
InfrastructuurfunctieWordt gebruikt doorApplicatiefunctie
InfrastructuurinterfaceBenadertApplicatiefunctie
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
InfrastructuurinterfaceWordt gebruikt doorApplicatiefunctie
KnooppuntLeidt totApplicatiefunctie
KnooppuntVerstuurt aanApplicatiefunctie
LocatieIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
LocatieIs toegewezen aanApplicatiefunctie
NetwerkIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
NodeBenadertApplicatiefunctie
NodeIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
NodeRealiseertApplicatiefunctie
NodeWordt gebruikt doorApplicatiefunctie
PlateauGroepeertApplicatiefunctie
PlateauIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
PrincipeIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
ProductIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
ProductWordt gebruikt doorApplicatiefunctie
RepresentatieIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
VerschilIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
WaardeIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
WerkpakketIs gerelateerd aanApplicatiefunctie
WerkpakketRealiseertApplicatiefunctie


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Applicatiefunctie te maken, vul de naam in en klik op de button:


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)Uit ArchiMate:"An application function describes the internal behavior of an application component. If this behavior is exposed externally, this is done through one or more services. An application function abstracts from the way it is implemented. Only the necessary behavior is specified.

An application function may realize one or more application services. Application services of other application functions and infrastructure services may be used by an application function. An application function may access data objects. An application component may be assigned to an application function (which means that the application component performs the application function). The name of an application function should preferably be a verb ending with '-ing'; e.g., 'accounting'."


XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links