--

Applicatie-interactie

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonApplicatie-interactie.png
DefinitieEen applicatie-interactie is het gedragselement dat het gedrag van een applicatiesamenwerking beschrijft.
Primaire categorieApplicatie-interacties
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Applicatielaag, Categorie:Gedragselementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
Applicatie-interactieBenadertBedrijfsobject, Inkoopcontract, Gegevensobject
Applicatie-interactieBestaat uitApplicatie-interactie
Applicatie-interactieGroepeertApplicatie-interactie
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Belanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil
Applicatie-interactieLeidt totBedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Knooppunt
Applicatie-interactieRealiseertApplicatieservice, Doel, Eis, Principe, Beperking
Applicatie-interactieSpecialiseertApplicatie-interactie
Applicatie-interactieVerstuurt aanBedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Knooppunt
Applicatie-interactieWordt gebruikt doorBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsservice, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatieservice


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
ApparaatBenadertApplicatie-interactie
ApparaatIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
ApparaatRealiseertApplicatie-interactie
ApparaatWordt gebruikt doorApplicatie-interactie
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
ApplicatiefunctieLeidt totApplicatie-interactie
ApplicatiefunctieVerstuurt aanApplicatie-interactie
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
ApplicatiesamenwerkingIs toegewezen aanApplicatie-interactie
ApplicatiesamenwerkingWordt gebruikt doorApplicatie-interactie
ArtefactIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
ArtefactRealiseertApplicatie-interactie
ArtefactWordt gebruikt doorApplicatie-interactie
BedrijfsactorIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
BedrijfsactorLeidt totApplicatie-interactie
BedrijfsactorVerstuurt aanApplicatie-interactie
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
BedrijfsrolIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
BedrijfsrolLeidt totApplicatie-interactie
BedrijfsrolVerstuurt aanApplicatie-interactie
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
BedrijfssamenwerkingLeidt totApplicatie-interactie
BedrijfssamenwerkingVerstuurt aanApplicatie-interactie
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
BelanghebbendeIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
BeperkingIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
BetekenisIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
CommunicatiepadIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
DoelIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
DrijfveerIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
EisIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
GegevensobjectIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
InfrastructuurfunctieBenadertApplicatie-interactie
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
InfrastructuurfunctieWordt gebruikt doorApplicatie-interactie
InfrastructuurinterfaceBenadertApplicatie-interactie
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
InfrastructuurinterfaceWordt gebruikt doorApplicatie-interactie
KnooppuntLeidt totApplicatie-interactie
KnooppuntVerstuurt aanApplicatie-interactie
LocatieIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
LocatieIs toegewezen aanApplicatie-interactie
NetwerkIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
NodeBenadertApplicatie-interactie
NodeIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
NodeRealiseertApplicatie-interactie
NodeWordt gebruikt doorApplicatie-interactie
PlateauGroepeertApplicatie-interactie
PlateauIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
PrincipeIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
ProductIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
RepresentatieIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
VerschilIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
WaardeIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
WerkpakketIs gerelateerd aanApplicatie-interactie
WerkpakketRealiseertApplicatie-interactie


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Applicatie-interactie te maken, vul de naam in en klik op de button:


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)Uit ArchiMate:"An application interaction describes the collective behavior that is performed by the components that participate in an application collaboration. This may, for example, include the communication pattern between these components. An application interaction can also specify the externally visible behavior needed to realize an application service. The details of the interaction between the application components involved in an application interaction can be expressed during the detailed application design using, e.g., a UML interaction diagram.

An application collaboration may be assigned to an application interaction. An application interaction may realize an application service. Application services and infrastructure services may be used by an application interaction. An application interaction may access data objects. The name of an application interaction should preferably be a verb."


XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links