--

Analyse

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 extensies
IcoonAnalyse.png
DefinitieEen analyse is de uitkomst van een onderzoek naar een drijfveer.
Primaire categorieAnalyses
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Rationale-elementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseBelemmertDrijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Waarde
AnalyseBestaat uitAnalyse
AnalyseBevordertDrijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Waarde
AnalyseBeïnvloedtDrijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Waarde
AnalyseGroepeertAnalyse
AnalyseIs gerelateerd aanBelanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil, Bedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact
AnalyseSpecialiseertAnalyse


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
ApparaatIs gerelateerd aanAnalyse
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanAnalyse
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanAnalyse
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanAnalyse
ArtefactIs gerelateerd aanAnalyse
BedrijfsactorIs gerelateerd aanAnalyse
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanAnalyse
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanAnalyse
BedrijfsrolIs gerelateerd aanAnalyse
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanAnalyse
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanAnalyse
BelanghebbendeIs gerelateerd aanAnalyse
BeperkingBelemmertAnalyse
BeperkingBevordertAnalyse
BeperkingBeïnvloedtAnalyse
BeperkingIs gerelateerd aanAnalyse
BetekenisIs gerelateerd aanAnalyse
CommunicatiepadIs gerelateerd aanAnalyse
DoelBelemmertAnalyse
DoelBevordertAnalyse
DoelBeïnvloedtAnalyse
DoelIs gerelateerd aanAnalyse
DrijfveerBelemmertAnalyse
DrijfveerBevordertAnalyse
DrijfveerBeïnvloedtAnalyse
DrijfveerIs gerelateerd aanAnalyse
EisBelemmertAnalyse
EisBevordertAnalyse
EisBeïnvloedtAnalyse
EisIs gerelateerd aanAnalyse
GegevensobjectIs gerelateerd aanAnalyse
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanAnalyse
KnooppuntIs gerelateerd aanAnalyse
LocatieIs gerelateerd aanAnalyse
NetwerkIs gerelateerd aanAnalyse
NodeIs gerelateerd aanAnalyse
PlateauIs gerelateerd aanAnalyse
PrincipeBelemmertAnalyse
PrincipeBevordertAnalyse
PrincipeBeïnvloedtAnalyse
PrincipeIs gerelateerd aanAnalyse
ProductIs gerelateerd aanAnalyse
RepresentatieIs gerelateerd aanAnalyse
VerschilIs gerelateerd aanAnalyse
WaardeIs gerelateerd aanAnalyse
WerkpakketIs gerelateerd aanAnalyse


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Analyse te maken, vul de naam in en klik op de button:


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)


Uit ArchiMate:"An assessment may reveal strengths, weaknesses, opportunities, or threats for some area of interest. These outcomes need to be addressed by adjusting existing goals or setting new ones, which may trigger changes to the enterprise architecture.

Strengths and weaknesses are internal to the organization. Opportunities and threats are external to the organization. Weaknesses and threats can be considered as problems that need to be addressed by goals that 'negate' the weaknesses and threats. Strengths and opportunities may be translated directly into goals. For example, the weakness 'customers complain about the helpdesk' can be addressed by defining the goal 'improve helpdesk'. Or, the opportunity 'customers favor insurances that can be managed on-line' can be addressed by the goal 'introduce on-line portfolio management'. The name of an assessment should preferably be a noun or a (very) short sentence."

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links