ArchiXL IT Referentie Architectuur v2:Info

Uit ArchiXL IT Referentie Architectuur v2
Dit is de goedgekeurde versie van deze pagina. Er is geen nieuwere versie.
Ga naar: navigatie, zoeken

Een referentie-architectuur is een generieke architectuur voor een klasse van systemen, gebaseerd op best-practices. De ArchiXL IT-referentie-architectuur is een referentie-architectuur die kan worden gebruikt bij het opstellen van specifieke architecturen voor organisaties. De architectuur is opgesteld op basis van kennis en ervaringen van consultants van ArchiXL en zal worden bijgesteld op basis van nieuwe inzichten. Hij wordt gratis beschikbaar gesteld aan de architectuurgemeenschap zodat anderen kunnen bouwen op de kennis van ArchiXL en feedback kan leveren op de architectuur. Gebruikers kunnen zelf wijzigingen aanbrengen in de architectuur, die (na goedkeuring) deel uitmaken van de architectuur. Daardoor zal de kwaliteit en volledigheid van de architectuur in de loop van de tijd steeds verder toenemen.

De architectuur beschrijft de inrichting van de informatievoorziening op verschillende lagen, waarbij de nadruk ligt op de generieke inrichting; dat wat van toepassing is op iedere organisatie. Het beschrijft welke generieke applicaties (infrastructuurapplicaties) er zijn, zowel applicaties die specifiek zijn voor bepaalde gebruikersgroepen als applicaties die potentieel voor iedereen relevant zijn. Daarnaast beschrijft het de technische infrastructuur die hieraan ten grondslag ligt. Deze technische infrastructuur bestaat uit een platform met generieke softwarefunctionaliteit en een fysieke infrastructuur met apparaten. Op elk van de lagen worden services, logische componenten en fysieke componenten beschreven. Ook biedt de architectuur een set van generieke architectuurprincipes die zijn gedestilleerd uit honderden principes in specifieke architecturen.

Meer achtergrondinformatie over de architectuur is te vinden in het artikel Een generieke IT-referentie-architectuur en het artikel De generieke IT-referentie-architectuur verdiept die beiden zijn gepubliceerd op het platform Via Nova Architectura. Vragen en opmerkingen kun je kwijt bij de beheerder van de referentie-architectuur, Danny Greefhorst (dgreefhorst@archixl.nl).

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
archixl
Navigatie
referentie-architectuur
zoeken en wijzigen
Hulpmiddelen